Normes del Banc d’Espais

El Banc d’Espais és una oferta d’espais expositius per a tots els estudiants de la nostra Facultat com resultat de les gestions realitzades per l’Àrea de Cultura i Extensió Universitària, a fi que tots els nostres alumnes de Belles Arts puguen sol·licitar, disposar i disfrutar d’estos espais per a la celebració d’exposicions en les localitats i en els àmbits designats en el Banc.

Les sol·licituds presentades hauran d’indicar el lloc triat per a la celebració de l’exposició amb el vistiplau d’un professor i haver omplit correctament el formulari corresponent. I una vegada omplits tots els documents necessaris, totes les sol·licituds presentades seran sotmeses a un procés de selecció realitzat pels directors de l’Àrea de Cultura.

Tot projecte que no complisca els requisits formulats en el document de Sol·licitud de Sala, serà directament desestimat.

El temps mínim per a sol·licitar una sala que es trobe dins del Banc d’Espais haurà de ser de quatre mesos d’antelació respecte a la data de la inauguració.

El Banc d’Espais pretén ser una ferramenta d’ajuda i promoció de l’artista segons els convenis de col·laboració firmats per la nostra Universitat amb els distints ajuntaments i centres d’art que figuren en el Banc d’Espais; perquè d’esta manera l’estudiant no haja de buscar o negociar de manera personal i individual la seua pretensió de celebrar exposicions en qualsevol dels espais expositius que disposen els municipis pròxims a la nostra Comunitat.

L’estudiant que sol·licite exposició per a un dels espais continguts en el Banc d’Espais ha de conéixer:

-Que el transport va a càrrec de cada artista.

-Que la sala cal deixar-la tal com ens la troben.

-Que els becaris de cultura oferiran suport en el muntatge.

-Que la invitació i el cartell que vagen a editar-se hauran de dissenyar-se usant com a base l’arquitectura dissenyada (que estarà en DOCUMENTS) .

-Que tots els documents necessaris per a la presentació de sol·licituds es troben en la pestanya DOCUMENTS (1-solicitud de sala, 2-arquitectura del cartell i 3-arquitectura de la invitació) .

Aquest text ha sigut traduït utilizant un motor de traducció automática.

10 d’octubre 2019